Ασκησιολογιο – Φυλλα Εργασιας Μαθηματικων προσανατολισμου Γ΄Λυκειου

 Φύλλα Εργασίας

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΟΡΙΑ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ

 

1ο φύλλο εργασίας – Πεδία Ορισμού

2ο φύλλο εργασίας – Άρτιες – Περιττές

3ο φύλλο εργασίας – Ισότητα – Πράξεις       συναρτήσεων

4ο φύλλο εργασίας – Γραφικές παραστάσεις

5ο φύλλο εργασίας – Σύνθεση συναρτήσεων

6ο φύλλο εργασίας – Μονοτονία

7ο φύλλο εργασίας – «1-1»- Αντίστροφη

 

1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (Μέχρι 1-1,χωρίς αντίστροφη)

2ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (Μέχρι και όρια 0/0 άρρητης)

 

8ο φύλλο εργασίας – Όρια 0/0 (Ρητή – Άρρητη – Κλάδοι – Απόλυτα)

9ο φύλλο εργασίας – Τριγωνομετρικά – Σύνθετη – Κρ. Παρεμβολής

10ο φύλλο εργασίας – Βοηθητική

11ο φύλλο εργασίας – Μη πεπερασμένο όριο στο x0

12ο φύλλο εργασίας – Όρια στο άπειρο

 

3ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (Μέχρι και όρια κάθε μορφής)

 

13ο φύλλο εργασίας – Συνέχεια συνάρτησης