Ασκησιολογιο – Φυλλα Εργασιας Γεωμετριας Α΄ Λυκειου

Φύλλα Εργασίας

 

 

ΤΡΙΓΩΝΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

1ο φύλλο εργασίας – Ισότητα τριγώνων

2o φύλλο εργασίας – Ισότητα τριγώνων

3o φύλλο εργασίας – Ισότητα τριγώνων

4o φύλλο εργασίας – Ισότητα τριγώνων

5o φύλλο εργασίας – Ισότητα τριγώνων

6o φύλλο εργασίας – Ισότητα τριγώνων

7o φύλλο εργασίας – Ισότητα τριγώνων