ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

1ο Κριτήριο αξιολόγησης στα συστήματα (27/04/2020)

 

 

2ο Κριτήριο αξιολόγησης στα συστήματα (28/04/2020)

 

 

3ο Κριτήριο αξιολόγησης στα συστήματα (28/04/2020)

 

 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5/2020: Τα δύο παρακάτω κριτήρια…

1ο Κριτήριο αξιολόγησης στην τριγωνομετρία (29/04/2020)

 

 

Επαναληπτικό Κριτήριο αξιολόγησης στα συστήματα και την τριγωνομετρία (29/04/2020)