Ασκησιολογιο – Φυλλα Εργασιας Μαθηματικων προσανατολισμου Γ΄Λυκειου

 Φύλλα Εργασίας

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΟΡΙΑ – ΣΥΝΕΧΕΙΑ

 

1ο φύλλο εργασίας – Πεδία Ορισμού

2ο φύλλο εργασίας – Άρτιες – Περιττές

3ο φύλλο εργασίας – Ισότητα – Πράξεις       συναρτήσεων

4ο φύλλο εργασίας – Γραφικές παραστάσεις

5ο φύλλο εργασίας – Σύνθεση συναρτήσεων

6ο φύλλο εργασίας – Μονοτονία

7ο φύλλο εργασίας – «1-1»- Αντίστροφη

 

1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (Μέχρι 1-1,χωρίς αντίστροφη)

2ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (Μέχρι και όρια 0/0 άρρητης)

 

8ο φύλλο εργασίας – Όρια 0/0 (Ρητή – Άρρητη – Κλάδοι – Απόλυτα)

9ο φύλλο εργασίας – Τριγωνομετρικά – Σύνθετη – Κρ. Παρεμβολής

10ο φύλλο εργασίας – Βοηθητική

11ο φύλλο εργασίας – Μη πεπερασμένο όριο στο x0

12ο φύλλο εργασίας – Όρια στο άπειρο

 

3ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (Μέχρι και όρια κάθε μορφής)

 

13ο φύλλο εργασίας – Συνέχεια συνάρτησης

14ο φύλλο εργασίας – Θεωρήματα συνέχειας

 

4ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (όλο το πρώτο κεφάλαιο)

 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

15ο φύλλο εργασίας – Παράγωγος σε σημείο

 

5ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (μέχρι και παράγωγος σε σημείο)

 

16ο φύλλο εργασίας – Παράγωγος συνάρτηση – Κανόνες παραγώγισης

17ο φύλλο εργασίας – Παράγωγος συνάρτηση – Κανόνες παραγώγισης

18ο φύλλο εργασίας – Εφαπτομένη

 

6ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (μέχρι και εφαπτομένη)

 

19ο φύλλο εργασίας – Ρυθμός μεταβολής

20ο φύλλο εργασίας – Θεώρημα Rolle

21ο φύλλο εργασίας – Θεώρημα Μέσης Τιμής

 

7ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (μέχρι και ΘΜΤ)

 

22ο φύλλο εργασίας – Σταθερή συνάρτηση

23ο φύλλο εργασίας – Εύρεση τύπου

24ο φύλλο εργασίας – Μονοτονία – Ακρότατα

25ο φύλλο εργασίας – Σύνολο τιμών

26ο φύλλο εργασίας – Fermat

27ο φύλλο εργασίας – Προβλήματα ακροτάτων