Α’ λυκειου αλγεβρα – Τεστ

 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΣΤ 1 – πιθανότητες

ΤΕΣΤ 2 – πιθανότητες

ΤΕΣΤ 3 – πιθανότητες

ΤΕΣΤ 4 – πιθανότητες

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΕΣΤ 1 – πραγματικοί αριθμοί

ΤΕΣΤ 2 – πραγματικοί αριθμοί

ΤΕΣΤ 3 – πραγματικοί αριθμοί

ΤΕΣΤ 4 – πραγματικοί αριθμοί

ΤΕΣΤ 5 – πραγματικοί αριθμοί

 

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΤΕΣΤ 1 – εξισώσεις

ΤΕΣΤ 2 – εξισώσεις

ΤΕΣΤ 3 – εξισώσεις

ΤΕΣΤ 4 – εξισώσεις

ΤΕΣΤ 5 – εξισώσεις

ΤΕΣΤ 6 – εξισώσεις

ΤΕΣΤ 7 – εξισώσεις

 

ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

ΤΕΣΤ 1 – ανισώσεις

ΤΕΣΤ 2 – ανισώσεις

ΤΕΣΤ 3 – Επαναληπτικό τριώνυμο

 

ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΕΣΤ 1 – πρόοδοι

ΤΕΣΤ 2 – πρόοδοι

 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΣΤ 1 – συναρτήσεις

ΤΕΣΤ 2 – συναρτήσεις

ΤΕΣΤ 3 – συναρτήσεις

ΤΕΣΤ 4 – συναρτήσεις