ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Για να ξεκινήσετε πατήστε ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΟΥΙΖ

Διαγώνισμα 5 – Πραγματικοί αριθμοί

(όπου συναντάτε αν να θεωρήσετε τον εκθέτη ν άρτιο)

‘Oταν ολοκληρώσετε το διαγώνισμα πατήστε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΥΙΖ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΙΖ για να δείτε τα αποτελέσματα σας.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ