Γωνίες με Πλευρές Κάθετες

Δραστηριότητα

Οι ευθείες ε1 και ε2 είναι μεταξύ τους κάθετες.

Οι ευθείες ε3 και ε4 είναι μεταξύ τους κάθετες.

Να μετακινήσετε το δρομέα με την ένδειξη “Σημείο Α”  και να παρατηρήσετε τις σχέσεις των γωνιών του σχήματος καθώς αυτό μεταβάλλεται.

Διαπιστώνουμε ότι:

Δύο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες είναι:

  • Ίσες αν είναι και οι δύο οξείες.
  • Ίσες αν είναι και οι δύο αμβλείες.
  • Παραπληρωματικές αν η μια είναι οξεία και η άλλη αμβλεία.