Ασκησιολογιο – Φυλλα Εργασιας Γεωμετριας Α΄ Λυκειου

Φύλλα Εργασίας

 

 

ΤΡΙΓΩΝΑ 

 

1ο φύλλο εργασίας – Σύγκριση

2o φύλλο εργασίας – Σύγκριση

3o φύλλο εργασίας – Σύγκριση

4o φύλλο εργασίας – Σύγκριση

5o φύλλο εργασίας – Σύγκριση

6o φύλλο εργασίας – Σύγκριση

7o φύλλο εργασίας – Σύγκριση

8o φύλλο εργασίας – Σύγκριση

9ο φύλλο εργασίας – Σύγκριση

10ο φύλλο εργασίας – Σύγκριση

11ο φύλλο εργασίας – Σύγκριση

12ο φύλλο εργασίας – Ανισοτικές σχέσεις

13ο φύλλο εργασίας – Ανισοτικές σχέσεις 

14ο φύλλο εργασίας – Ανισοτικές σχέσεις

15ο φύλλο εργασίας – Σχετικές θέσεις

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ

 

16ο φύλλο εργασίας – Παράλληλες ευθείες

17ο φύλλο εργασίας – Παράλληλες ευθείες

18ο φύλλο εργασίας – Παράλληλες ευθείες

19ο φύλλο εργασίας – Άθροισμα γωνιών

20ο φύλλο εργασίας – Άθροισμα γωνιών

21ο φύλλο εργασίας – Άθροισμα γωνιών

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ

 

22ο φύλλο εργασίας – Παραλληλόγραμμα

23ο φύλλο εργασίας – Παραλληλόγραμμα

24ο φύλλο εργασίας – Παραλληλόγραμμα

25ο φύλλο εργασίας – Παραλληλόγραμμα

26ο φύλλο εργασίας – Παραλληλόγραμμα

27ο φύλλο εργασίας – Παραλληλόγραμμα

28ο φύλλο εργασίας – Παραλληλόγραμμα

29ο φύλλο εργασίας – Παραλληλόγραμμα