ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

 

Σχολικό βιβλίο (εμπλουτισμένο)

Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε δύο βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων παίρνουμε ένα σημείο Μ(x,y) στο 1o ή στο 2οτεταρτημόριο.

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας ω = xOΜ είναι :

\eta \mu \omega =\frac{y}{\rho }             

\sigma \upsilon \nu \omega =\frac{x}{\rho }

\varepsilon\varphi \omega =\frac{y}{x }

 

H παράσταση (ημω)2 + (συνω)είναι ίση με: (ημω)2 + (συνω)\left (\frac{y}{\rho} \right )^{2}+\left (\frac{x}{\rho} \right )^{2}=\frac{ x^{2}+y^{2}}{\rho ^{2}}    , όμως  \sqrt{x^{2}+y^{2}}=\rho  δηλαδή  x^{2}+y^{2}=\rho ^{2}  και επομένως η παράσταση (ημω)2 + (συνω)είναι ίση με  \frac{\rho ^{2}}{\rho ^{2}}  ή 1.

Έτσι αποδείξαμε ότι (ημω)2 + (συνω)= 1       (1)

Τώρα για συνω ≠ 0 ,η παράσταση  \frac{\eta \mu \omega }{\sigma \upsilon \nu \omega }   είναι ίση με:  \frac{\eta \mu \omega }{\sigma \upsilon \nu \omega }=\frac{\frac{y}{\rho }}{\frac{x}{\rho }}  και αν μετατρέψουμε το σύνθετο κλάσμα σε απλό , τέλος θα έχουμε ότι : 

\frac{\eta \mu \omega }{\sigma \upsilon \nu \omega }=\frac{y\cdot \rho }{x\cdot \rho }=\frac{y}{x} = εφω.

Έτσι αποδείξαμε ότι  \frac{\eta \mu \omega }{\sigma \upsilon \nu \omega }=\varepsilon \varphi \omega    (2)


 Τη σχέση (ημω)2 + (συνω)= 1 μπορεί να τη συναντήσουμε και στις μορφές :

(ημω)2 + (συνω)= 1 ⇔ (ημω)2 = 1 – (συνω)⇔ (συνω)2 = 1 – (ημω)2


Παράδειγμα 1 (σχολικό βιβλίο σελ.241)

 

Λύση

Παράδειγμα 2 (σχολικό βιβλίο σελ.241)

 

Λύση

Παράδειγμα 3  (σχολικό βιβλίο σελ.241)

Λύση

 

 

 

 

Ασκησιολόγιο για την παράγραφο αυτή θα βρείτε στη σελίδα 2