Α’ λυκειου γεωμετρια – τεστ

 

 

Κεφάλαιο 3 – Τρίγωνα

ΤΕΣΤ 1 – Τρίγωνα

ΤΕΣΤ 2 – Τρίγωνα

ΤΕΣΤ 3 – Τρίγωνα

ΤΕΣΤ 4 – Τρίγωνα

ΤΕΣΤ 5 – Τρίγωνα

ΤΕΣΤ 6 – Τρίγωνα

ΤΕΣΤ 7  – Τρίγωνα

ΤΕΣΤ 8 – Τρίγωνα

TEΣΤ 9 – Τρίγωνα

TEΣΤ 10 – Τρίγωνα (ανισοτικές μονο)

 

Κεφάλαιο 4 – Παράλληλες Ευθείες

ΤΕΣΤ 1 – Παράλληλες ευθείες

ΤΕΣΤ 2 – Παράλληλες ευθείες

ΤΕΣΤ 3 – Παράλληλες ευθείες (20 ερωτήσεις)

 

Κεφάλαιο 5 – Παραλληλόγραμμα

ΤΕΣΤ 1 –  Παραλληλόγραμμα

ΤΕΣΤ 2 – Παραλληλόγραμμα

ΤΕΣΤ 3 – Παραλληλόγραμμα

ΤΕΣΤ 4 – Παραλληλόγραμμα

ΤΕΣΤ 5 – Παραλληλόγραμμα

ΤΕΣΤ 6 – Παραλληλόγραμμα

ΤΕΣΤ 7 – Παραλληλόγραμμα

ΤΕΣΤ 8 – Παραλληλόγραμμα

 

Κεφάλαιο 6 – Εγγεγραμμένα σχήματα

ΤΕΣΤ 1 – Εγγεγραμμένα σχήματα