ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1- ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Για να ξεκινήσετε πατήστε ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΟΥΙΖ

Διαγώνισμα 1 – Εγγεγραμμένα σχήματα

‘Οταν ολοκληρώσετε το διαγώνισμα πατήστε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΥΙΖ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΙΖ για να δείτε τα αποτελέσματα σας.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ