Τέστ ισότητα τριγώνων

Αν δοκιμάσετε να εκτελέσετε ξανά το τέστ οι ερωτήσεις θα εμφανιστούν με άλλη σειρά.

Καλ΄ή επιτυχία!