ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΑΣ , 0°≤ ω ≤ 180°

 

AΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ – ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ §2.1 -Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω , 0°≤ ω ≤ 180°

 

1ο Φύλλο Εργασίας –Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω , 0°≤ ω ≤ 180°