Θεωρία στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου (Α΄μέρος)