ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Για να ξεκινήσετε πατήστε ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΟΥΙΖ

Διαγώνισμα 1 – Στατιστική

‘Oταν ολοκληρώσετε το διαγώνισμα πατήστε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΥΙΖ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΙΖ για να δείτε τα αποτελέσματα σας.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ