ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2- ΕΚΘΕΤΙΚΗ & ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Για να ξεκινήσετε πατήστε ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΟΥΙΖ

Διαγώνισμα 2 – Εκθετική συνάρτηση

‘Oταν ολοκληρώσετε το διαγώνισμα πατήστε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΥΙΖ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΙΖ για να δείτε τα αποτελέσματα σας.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ