ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3- ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

Για να ξεκινήσετε πατήστε ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΟΥΙΖ

Διαγώνισμα 3 – Μέτρηση κύκλου

‘Oταν ολοκληρώσετε το διαγώνισμα πατήστε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΥΙΖ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΙΖ για να δείτε τα αποτελέσματα σας.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ