Ιδιότητες Παράλληλων Ευθειών

Τα ζευγάρια των γωνιών με τα οποία θα ασχοληθούμε ως επί το πλείστον είναι τα παρακάτω:

  • Κατακορυφήν γωνίες
  • Εντός εναλλάξ γωνίες
  • Εντός εκτός και επί τα αυτά γωνίες
  • Εντός επί τα αυτά γωνίες

Βέβαια μπορούμε να διαπιστώσουμε κάθε ζεύγος γωνιών που σχηματίζονται μεταξύ παραλλήλων και τέμνουσας με τους χαρακτηρισμούς εντός, εκτός, επί τα αυτά και εναλλάξ αν είναι μεταξύ τους ίσες ή παραπληρωματικές.

Δραστηριότητα

Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ε και η είναι μεταξύ τους παράλληλες και η ευθεία ζ τέμνει τις ευθείες αυτές στα σημεία Β και Γ.

Μετακινείστε τα σημεία Α, Β και Γ και παρατηρείστε τις μεταβολές των γωνιών σε κάθε περίπτωση.

Αφού εκτελέσετε την παραπάνω δραστηριότητα να ελέγξετε τις γνώσεις σας ολοκληρώνοντας το παρακάτω κουίζ.