Ευκλείδιο Αίτημα Παραλληλίας

Ευκλείδιο Αίτημα Παραλληλίας

Από ένα σημείο εκτός ευθείας διέρχεται μοναδική παράλληλη προς αυτή.

Δραστηριότητα

1. Να μετακινήσετε την μωβ ευθεία (η), επιλέγοντας το σημείο Χ πάνω στο σημείο Α.

(Το σημείο Α θα πρέπει να είναι σημείο της ευθείας η)

2. Να μετακινήσετε την ευθεία η επιλέγοντας το σημείο Χ ώστε να ταυτιστεί με την ευθεία ε.

3. Να διαπιστώσετε ότι από το σημείο Α μόνο η ευθεία (η) μπορεί να είναι παράλληλη πρός την ευθεία ε.