Παράλληλες και Τέμνουσα

 

Παράλληλες ευθείες και τέμνουσα

Δραστηριότητα

Μετακινώντας τον δρομέα με την ένδειξη “Τέμνουσα” ,θα συναντήσετε διάφορες περιπτώσεις τέμνουσας των δύο παραλλήλων ευθειών του παρακάτω σχήματος.

Σε κάθε περίπτωση τέμνουσας, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτί με την ονομασία των γωνιών που σχηματίζονται θα εμφανιστούν τα αντίστοιχα ζεύγη γωνιών.

Να εκτελέσετε τη δραστηριότητα μέχρι να είστε σε θέση να διακρίνετε τις αντίστοιχες γωνίες και να γνωρίζετε τις ονομασίες τους.

Αφού εκτελέσετε την παραπάνω δραστηριότητα να ελέγξετε τις γνώσεις σας ολοκληρώνοντας το παρακάτω κουίζ.