Γωνίες με πλευρές παράλληλες

Γωνίες με πλευρές παράλληλες

Δραστηριότητα 1

Οι ευθείες ε1 και ε2 είναι μεταξύ τους παράλληλες.

Οι ευθείες ε3 και ε4 είναι μεταξύ τους παράλληλες.

Να μετακινήσετε τα σημεία Α, Β και Δ και να παρατηρήσετε τις σχέσεις των γωνιών του σχήματος καθώς αυτές μεταβάλλονται.

 

Δραστηριότητα 2

Οι ευθείες ε1 και ε2 είναι μεταξύ τους παράλληλες.

Να μετακινήσετε το σημείο Δ και να παρατηρήσετε τις σχέσεις των γωνιών του σχήματος καθώς αυτές μεταβάλλονται.

Διαπιστώνουμε ότι:

Δύο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες είναι:

  • Ίσες αν είναι και οι δύο οξείες.
  • Ίσες αν είναι και οι δύο αμβλείες.
  • Παραπληρωματικές αν η μια είναι οξεία και η άλλη αμβλεία.