Οι Τρείς Παρεγγεγραμμένοι Κύκλοι ενός Τριγώνου

Σε κάθε τρίγωνο υπάρχουν τρία παράκεντρα και κατά συνέπεια τρεις παρεγγεγραμμένοι κύκλοι.

 
Δραστηριότητα
Στο παρακάτω σχήμα έχουμε κατασκευάσει τους τρεις παρεγγεγραμμένους κύκλους του τριγώνου ΑΒΓ .
Μετακινείστε τις κορυφές του τριγώνου ΑΒΓ και να παρατηρήσετε τις μεταβολές των γωνιών καθώς και την εικόνα των παρεγγεγραμμένων κύκλων σε κάθε περίπτωση.